Przedszkolny klub ekologów V edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkolny klub ekologów V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub ekologów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków, kształtowanie nawyków segregacji odpadów, zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania certyfikatu „Przedszkolny klub ekologów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 6 spośród 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Opracowanie w formie dowolnej pracy plastycznej/technicznej planu przedszkola z uwzględnieniem miejsc, w których znajdują się pojemniki do segregacji śmieci, miejsce zbiorki baterii, nakrętek czy makulatury. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie dla przedszkolaków miniwykładów (minimum 3 spotkania) na temat segregacji odpadów i recyklingu. Ocena na podstawie sprawozdania, fotorelacji z przebiegu spotkań oraz (nieobowiązkowo) prezentacji multimedialnych stworzonych na potrzebę miniwykładów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Moje EKO-przedszkole”, która będzie informowała o akcjach ekologicznych prowadzonych w przedszkolu. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotografii gazetek przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przez nauczyciela akcji sprzątania świata. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Opracowanie przez nauczyciela testu ekologicznego dla przedszkolaków i przeprowadzenie konkursu ekologicznego z jego wykorzystaniem. Ocena na podstawie sprawozdania oraz testu przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu plastycznego „EKOLOGIA na codzień”. Prace dotyczyć mają tematyki ekologicznej z uwzględnieniem segregacji i/lub recyklingu. Ocena na podstawie sprawozdania oraz 3 prac plastycznych wyłonionych przez jury przedszkolne przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja zbiórek surowców wtórnych (co najmniej 3 rodzajów). Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji z przebiegu wystawy przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Opracowanie ekologicznej gry edukacyjnej (gra planszowa, karciana itp.) Ocena na podstawie sprawozdania oraz modeli gier wraz z opisem zasad przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie zajęć plastycznych „Coś z niczego”, których celem będzie nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun przedszkolnego klubu ekologów” w okresie od 19.01.2022 r. do 19.03.2022 r., który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 19 stycznia 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 czerwca 2022 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkolny klub ekologów”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@edukacjaprzyrodnicza.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!